Raport o stanie Gminy Szczytno 2019

Wybierz rok

Raport o stanie Gminy Szczytno 2019

Raport o stanie Gminy Szczytno, o którym mowa w art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiera podsumowanie działalności Wójta Gminy Szczytno w 2018 roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał Rady Gminy Szczytno. Pelna treść dostępna w załączeniu.