Regulaminy

Wybierz rok

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczytno

ZARZĄDZENIE NR 159/2015 WÓJTA GMINY SZCZYTNO z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczytno Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje: § 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi...