Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Wybierz rok

WÓJT GMINY SZCZYTNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE referent ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej w Urzędzie Gminy Szczytno

Załącznik nr 2 do REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Szczytno dnia, 25.04.2019 r. WÓJT GMINY SZCZYTNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE referent ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej ...

Wójt Gminy Szczytno ogłasza nabór na wole stanowisko urzędnicze Inspektor ds. inwestycji komunalnych i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Szczytno.

Załącznik nr 2 do REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Szczytno dnia, 9.01.2019 r. WÓJT GMINY SZCZYTNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ds. inwestycji komunalnych i gospodarki przestrzennej ...

Wójt Gminy Szczytno ogłasza nabór na wole stanowisko urzędnicze ds. podatków, opłat lokalnych i windykacji w Urzędzie Gminy Szczytno (ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno)

WÓJT GMINY SZCZYTNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. podatków, opłat lokalnych i windykacji w Urzędzie Gminy Szczytno (ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno) Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie (z uwzględnieniem osób i wymagań, o których mowa w art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych); 2)...

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Szymanach

ZARZĄDZENIE NR 64/2018 Wójta Gminy Szczytno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanach Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), art. 30...

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 Wójta Gminy Szczytno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszynach Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r....

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowcu

ZARZĄDZENIE NR 62/2018 Wójta Gminy Szczytno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Lipowcu Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), art. 30 ust....

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. architektury i budownictwa

Załącznik nr 2 do REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Szczytno dnia, 3 stycznia 2018 r. WÓJT GMINY SZCZYTNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. architektury i budownictwa w Urzędzie Gminy...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Szczytno

Załącznik nr 2 do REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Szczytno dnia, 16 maja 2017 r. WÓJT GMINY SZCZYTNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Szczytno...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Szczytno - Unieważnienie

Unieważnienie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków z dnia 15 maja 2017 r. Wójt Gminy Szczytno informuje, o unieważnieniu treść ogłoszenia z dnia 15 maja 2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Szczytno z przyczyn formalnych. Wójt...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Szczytno

Załącznik nr 2 do REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Szczytno dnia, 12 maja 2017 r. WÓJT GMINY SZCZYTNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Szczytno (ul....