Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska (2017)

Wybierz rok

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Szczytno

Załącznik nr 2 do REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Szczytno - Unieważnienie

Unieważnienie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków z dnia 15 maja 2017 r. Wójt Gminy Szczytno informuje, o unieważnieniu treść ogłoszenia z dnia 15 maja 2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Szczytno z przyczyn formalnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Szczytno

Załącznik nr 2 do REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Lipowcu „Jasia i Małgosi”.

Zarządzenie Nr 55 /2017 Wójta Gminy Szczytno z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Lipowcu „Jasia i Małgosi”. Na podstawie art. 36a ust.1 i 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943...

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Wawrochach.

Zarządzenie Nr 54 /2017 Wójta Gminy Szczytno z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Wawrochach. Na podstawie art. 36a ust.1 i 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn....

Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Rudce

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Szczytno z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Rudce. Na podstawie art. 36a ust.1 i 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)...