Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Wybierz rok

WÓJT GMINY SZCZYTNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE referent ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej w Urzędzie Gminy Szczytno

Załącznik nr 2 do REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

Wójt Gminy Szczytno ogłasza nabór na wole stanowisko urzędnicze Inspektor ds. inwestycji komunalnych i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Szczytno.

Załącznik nr 2 do REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

Wójt Gminy Szczytno ogłasza nabór na wole stanowisko urzędnicze ds. podatków, opłat lokalnych i windykacji w Urzędzie Gminy Szczytno (ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno)

WÓJT GMINY SZCZYTNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. podatków, opłat lokalnych i windykacji w Urzędzie Gminy Szczytno (ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno) Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie (z uwzględnieniem os&oa

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Szymanach

ZARZĄDZENIE NR 64/2018 Wójta Gminy Szczytno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanach

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 Wójta Gminy Szczytno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowcu

ZARZĄDZENIE NR 62/2018 Wójta Gminy Szczytno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Lipowcu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. architektury i budownictwa

Załącznik nr 2 do REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH &

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Szczytno

Załącznik nr 2 do REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Szczytno - Unieważnienie

Unieważnienie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków z dnia 15 maja 2017 r. Wójt Gminy Szczytno informuje, o unieważnieniu treść ogłoszenia z dnia 15 maja 2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Szczytno z przyczyn formalnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Szczytno

Załącznik nr 2 do REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH