Prawo miejscowe (2016)

Wybierz rok

Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

Urząd Gminy Szczytno udostępnia nieodpłatnie Dziennik Urzędowy, Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia, do wglądu w postaci elektronicznej w godzinach pracy t.j. 7:30-15:30, w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju 303 przy ulicy Łomżyńskiej 3, 12-100 Szczytno. Urząd Gminy prowadzi również...