Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Kod RWA

RR.FZP

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  2. Załączniki:

-     Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku podziału nieruchomości dokonywanego wg trybu art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami),

-     Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi (w przypadku podziału nieruchomości dokonywanego wg trybu art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami),

-     Protokół przyjęcia granic nieruchomości,

-     Projekt podziału nieruchomości (min. trzy sztuki lub więcej w zależności od liczby współwłaścicieli nieruchomości) sporządzony na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonany przez uprawnioną jednostkę geodezyjną,

-     Wykaz zmian gruntowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,

Urząd Gminy,

ul. Łomżyńska 3,

nr pokoju 106,

tel. (89)-623-24-02

 

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki lecz nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Podstawa prawna

Art. 96 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, t. j. z późn. zm.),

Tryb odwoławczy

Na decyzję służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje

Brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.04.2016
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2016 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 635
11 kwietnia 2019 15:10 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
27 kwietnia 2016 09:58 (Łukasz Gers) - Dodanie załącznika.
27 kwietnia 2016 09:57 (Łukasz Gers) - Utworzenie sprawy.