Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagane dokumenty

Wypełniona deklaracja

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Szczytno 12-100 Szczytno, ul Łomżyńska 3 lub drogą elektroniczną poprzez
wypełnienie wzoru deklaracji znajdującego się na stronie Urzędu Gminy Szczytno
www.ug.szczytno.pl

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły
zmiany danych określonych w deklaracji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 250)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.10.2016
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2016 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 4791
16 lipca 2019 09:29 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika.
16 lipca 2019 09:29 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika.
16 lipca 2019 09:29 (Maciej Połomski) - Usunięcie załącznika.