Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wymagane dokumenty

załączona mapka lokalizacji drzew;

zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości;

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Szczytno 12-100 Szczytno, ul Łomżyńska 3 lub drogą elektroniczną poprzez
wypełnienie wzoru deklaracji znajdującego się na stronie Urzędu Gminy Szczytno
www.ug.szczytno.pl

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

zgodnie z KPA

Podstawa prawna

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 2134 ze zm.)

Tryb odwoławczy

14 dni zgodnie z KPA

Inne informacje

brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.10.2016
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2016 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 1447
28 sierpnia 2017 10:17 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych załącznika.
28 sierpnia 2017 10:17 (Marcin Gołąb) - Usunięcie załącznika.
28 sierpnia 2017 10:17 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika.