ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty albo paszport.

Wypełniony formularz;

 

W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika :

 

Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu;

Dowód osobisty albo paszport;

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Miejsce złożenia dokumentów

Ewidencja ludności, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

 

I piętro, pokój 110

Opłaty

Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Opłacie skarbowej w wysokości 17zł. Podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej – na następujący rachunek bankowy

 

90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

Termin i sposób załatwienia

Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz powrotu. Zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu i (lub) powrotu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 388, 1337, 1864, 2281, z 2016 r. poz. 352. .)

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2016 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 132
22 stycznia 2018 13:00 Marcin Gołąb - Dodanie załącznika.
22 stycznia 2018 13:00 Marcin Gołąb - Usunięcie załącznika.
22 stycznia 2018 13:00 Marcin Gołąb - Dodanie załącznika.