DR-1 Deklaracja na podatek rolny - obowiązuje do 30.06.2019 r.

Kod RWA

DR - 1

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca składa deklarację w urzędzie gminy.
 
Wykaz dokumentów:
- deklaracja na podatek rolny

-informacja w sprawie podatku rolnego

Miejsce złożenia dokumentów

Wójt Gminy Szczytno
12-100 Szczytno ul. Łomżyńska 3

Opłaty

-

Termin i sposób załatwienia

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie- wygaśnięcie
obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

Podstawa prawna

Art. 6a ust. 8 pkt. 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969
ze zm.)

Tryb odwoławczy

-

Inne informacje

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami
gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2017 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 1400
02 lipca 2019 10:55 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
02 lipca 2019 10:44 (Marcin Gołąb) - Usunięcie załącznika.
02 lipca 2019 10:44 (Marcin Gołąb) - Usunięcie załącznika.