Deklaracja na podatek leśny

Kod RWA

DL-1

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca składa deklarację w urzędzie gminy.
 
Wykaz dokumentów:
- deklaracja na podatek leśny

-informacja w sprawie podatku leśnego

Miejsce złożenia dokumentów

Wójt Gminy Szczytno
12-100 Szczytno ul. Łomżyńska 3

Opłaty

-

Termin i sposób załatwienia

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
( wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 5 pkt 1, 2 oraz ust. 6 i ust.7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.).

Tryb odwoławczy

-

Inne informacje

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących
właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z
innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej..

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2017 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 653
05 stycznia 2018 14:25 Marcin Gołąb - Aktualizacja danych załącznika.
05 stycznia 2018 14:24 Marcin Gołąb - Dodanie załącznika.
05 stycznia 2018 14:21 Marcin Gołąb - Dodanie załącznika.