Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytno

Kod RWA

RR6727

Wymagane dokumenty

Nie wymagane

Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Gminy Szczytno, Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska ul. Łomżyńska 3, pokój nr 106

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Termin i sposób załatwienia

W ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

Opracowanie własne

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

  1.  Osoba ubiegająca się o zaświadczenie winna posiadać aktualny numer ewidencyjny działki, zgodny z ewidencją gruntów Starostwa powiatowego w Szczytnie.
  2. Osoba żądająca przesłania dokumentu pocztą winna przesłać pocztą,  faxem lub za pomocą platformy Epuap  wniosek oraz kserokopię wpłaty. Nr konta Urzędu Gminy Szczytno 90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2017 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 2371
11 kwietnia 2019 15:07 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
20 sierpnia 2018 08:56 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
03 stycznia 2017 12:01 (Łukasz Gers) - Dodanie załącznika.