Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce złożenia dokumentów

 Urząd Gminy Szczytno, Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska, ul. Łomżyńska 3,

pokój nr 105,

Termin i sposób załatwienia

2 miesiące/65 dni

Podstawa prawna

art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 60 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)

 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nastepuje na wniosek inwestora lub pełnomocnika.

Tryb odwoławczy

Do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

-

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2017 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 3473
24 lipca 2020 14:10 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
03 stycznia 2017 12:03 (Łukasz Gers) - Dodanie załącznika.
03 stycznia 2017 12:03 (Łukasz Gers) - Utworzenie sprawy.