Wniosek o wydanie zmian decyzji o warunkach zabudowy/ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Szczytno, Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska, ul. Łomżyńska 3,

pokój nr 105,

Opłaty

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) wraz z załącznikiem

-         zwolnione od opłaty skarbowej:

- w sprawach budownictwa mieszkaniowego – art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy

- jednostki budżetowe

- jednostki samorządu terytorialnego

-         pozostałe inwestycje:

- decyzja 107 zł

- od pełnomocnictwa – 17 zł

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ:

-         w kasie Urzędu Gminy Szczytno (pok. 202)

-         lub na konto Urzędu Gminy Szczytno: 90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

Termin i sposób załatwienia

2 miesiące/65 dni

Podstawa prawna

: art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 60 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)

 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nastepuje na wniosek inwestora lub pełnomocnika.

Tryb odwoławczy

Do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

-

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2017 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 983
03 stycznia 2017 12:05 (Łukasz Gers) - Dodanie załącznika.
03 stycznia 2017 12:04 (Łukasz Gers) - Utworzenie sprawy.