Referat Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Stanowiska

Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Zastępca Kierownika w Referacie Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska

Inspektor ds. dróg, oświetlenia ulicznego, zarządzania kryzysowego i współpracy z OSP, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Podinspektor ds. budownictwa i architektury

Inspektor ds. budownictwa i architektury

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym

główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

Podinspektor ds. ochrony środowiska

Archiwista

Inspektor ds. ochrony przyrody

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2018 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 5173
29 sierpnia 2018 09:45 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych stanowiska: Archiwista.
29 sierpnia 2018 09:44 (Marcin Gołąb) - Usunięcie stanowiska: Główny specjalista ds. gospodarki przestrzennej, inwestycji komunalnych i zamówień publicznych.
29 sierpnia 2018 09:44 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych stanowiska: główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych.