Aktualności

Wybierz rok

INFORMACJA O SAMODZIELNYM ZGŁASZANIU KANDYDATURY NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Zgodnie z paragrafem 8 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego...