Sekretarz Gminy Szczytno

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy Urzędu, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji;

2) nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym;

3) koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów Gminy;

4) przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy Urzędu;

5) nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków;

6) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta nie zastrzeżonych dla Rady i jej przewodniczącego;

7) nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników;

8) dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez Wójta i Z-cę Wójta;

9) opracowywanie zakresów czynności dla Kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy;

10) kierowanie pracą urzędu w przypadku nieobecności Wójta i Z-cy Wójta w ramach udzielonych upoważnień;

11) nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;

12) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji - kierowanie pionem ochrony danych osobowych;

13) pełnienie funkcji Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych - kierowanie pionem ochrony informacji niejawnych;

14) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu w zakresie merytorycznym.

Stanowiska

Sekretarz

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2017 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 1691
25 czerwca 2018 13:15 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych jednostki.
25 czerwca 2018 13:13 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych jednostki.
25 czerwca 2018 13:08 (Marcin Gołąb) - Dodanie stanowiska: Sekretarz.