Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Zielonka, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Znak: RR-AB.6721.4.2019 Szczytno, dnia 18 czerwca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Zielonka, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018...

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska or

Znak: RR-AB.6721.3.2019 Szczytno, dnia 18 czerwca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U....

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Marksewo, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Znak: RR-AB.6721.2.2019 Szczytno, dnia 18 czerwca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Marksewo, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U....

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Lipowa Góra Zachodnia, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śr

Znak: RR-AB.6721.1.2019 Szczytno, dnia 18 czerwca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Lipowa Góra Zachodnia, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Znak sprawy: RR-AB.6733.8.2019 Szczytno, dnia 14 czerwca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) ...

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.)

Znak sprawy: RR-BA.6733.21.2019 Szczytno, dnia 12 czerwca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U....

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.)

Znak sprawy: RR-BA.6733.19.2019 Szczytno, dnia 12 czerwca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z...

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

RR-OP.6220.8.2019 Szczytno, dnia 06 czerwca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia...

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Znak sprawy: RR-BA.6733.12.2017 Szczytno, dnia 06 czerwca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) ...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE STACJI PALIW Z WIATĄ W STREFIE DYSTRYBUTORÓW ORAZ WARSZTATU SAMOCHODOWEGO ZE STACJĄ DIAGNOSTYCZNĄ, MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ, LAKIERNIĄ, USŁUGAMI WULKANIZACYJNYMI, MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ TRADYCYJNĄ I SKLEPEM MOTORYZACYJNYM WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNYCH WEWNĘTRZNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I INSTALACJI NA TERENIE DZIAŁKI 63/14 W LIPOWEJ GÓRZE ZACHODNIEJ,

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE STACJI PALIW Z WIATĄ W STREFIE DYSTRYBUTORÓW ORAZ WARSZTATU SAMOCHODOWEGO ZE STACJĄ DIAGNOSTYCZNĄ, MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ, LAKIERNIĄ, USŁUGAMI WULKANIZACYJNYMI, MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ TRADYCYJNĄ...