Aktualności (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr ewid. 74/1, w obrębie geodezyjnym Płozy, gmina Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 144, obręb Wawrochy, gmina Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych na działce 10/1 Lipowa Góra Wschodnia – Szczytno.

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze z

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 8, obręb 0017 Olszyny, gmina Szczytno.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), a także art. 33 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...