Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Bogusława Owczarczyka decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak sprawy: RR-AB.6733.31.2019 Szczytno, dnia 17 stycznia 2020 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowan

Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera w celu wspólnej realizacji projektu dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Szczytno, dnia 31.12.2019 r. Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera w celu wspólnej realizacji projektu dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Na podstawie art. 33 ust

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o ponownym rozpatrzeniu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowanej przez Pana Tomasza Kraweć

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Znak sprawy: RR-BA.6733.11.2019 Szczytno, dnia 27 grudnia 2019 r.