Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie działek nr 30/10 i 31/8, w obrębie geodezyjnym Romany, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.3.2019 Szczytno, dnia 22 marca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

INFORMACJA O SAMODZIELNYM ZGŁASZANIU KANDYDATURY NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Zgodnie z paragrafem 8 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, reprezentowanej przez p. Roberta Dwurznika, zam. ul. Wyszyńskiego 23, 12-100 Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na terenie działek nr 77/60 i 81/3, w obrębie geodezyjnym Nowe Gizew

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.8.2019 Szczytno, dnia 08.03.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez p. Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200 Iława, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na terenie działek nr 92/2, 93/1, 94/3, 97/2, 99/1, 100/1, 106/1, 107/1, 108/2, 108/4, 108/5, 108/6, 109/1, 111, 112, 113, 132, 153/2, 155/3, 156, 157, 158, 163, 164, 165, 173,

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.6.2019 Szczytno, dnia 08.03.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – zamiana nieruchomości.

RR.MK.6840.3.2019 Szczytno dnia, 07.03.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – zamiana nieruchomości. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana W. Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna W. Matysiak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 92/1 i 118/7, w obr. geodezyjnym Płozy, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.4.2019 Szczytno, dnia 28 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana W. Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna W. Matysiak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 30/10 i 31/8, w obr. geodezyjnym Romany, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.3.2019 Szczytno, dnia 28 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Pana A. Łaszuka reprezentującego firmą A+A Projekt arch. A. Łaszuk, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie dz. nr 19/3, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/25, 19/26, 19/27, 1

Znak sprawy: RR-AB.6733.1.2019 Szczytno, dnia 28 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak,, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Szczytno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego na terenie działki nr 19/11 obręb geodezyjny Prusowy Borek, gm. Szczytno.

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.4.2019 Szczytno, dnia 28.02.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana W Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania adm . w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego z szafką pomiarowo-rozdzielczą w miejscowości Trelkówko na terenie dz. nr 46/32, 46/33 obr. Trelkowo, gm. Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.3.2019 Szczytno, dnia 28.02.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...