Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Z A W I A D O M I E N I E

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Białymstoku Ul. J. K. Branickiego 17A 15-085 Białystok Znak: BI.RUZ.421.8.2019.MC ZAWIADOMIENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawiadamia o wszczęciu na wniosek PKP Polskie Linie Kole