Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzja z dnia 14 grudnia 2019 r (znak SKO.73.416.2019) uchyliło w całości decyzją nr 32/19 z dnia 1 lipca 2019 r., znak :RR-AB.6733.34.2016, wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Szczytno przez Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego , Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy...

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Juszczaka

Znak sprawy: RR-AB.6733.27.2019 Szczytno, dnia 06 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno, reprezentowanej przez Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak

Znak sprawy: RR-AB.6733.26.2019 Szczytno, dnia 06 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla