Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Znak sprawy: RR-AB.6733.8.2019 Szczytno, dnia 24 maja 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV na terenie działki nr 3812/1, w obrębie geodezyjnym Sasek Mały, gm. Szczytno oraz na terenie działki nr 3811, w obrębie geodezyjnym Siódmak, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A.

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.9.2019 Szczytno, dnia 17.05.2019r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szczytno o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, Gmina Szczytno

Szczytno, dnia 13 maja 2019 r. OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, Gmina Szczytno Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U....

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2018.1945), zawiadamiam, że decyzją z dnia 7 maja 2019r., znak: SKO.73.96.2019 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uchyliło decyzję nr 3/19 z dnia 25 stycznia 2019r., znak: RR-BA.6733.34.2016

Olsztyn, dnia 8 maja 2019r. SKO.73.96.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2018.1945), zawiadamiam, że decyzją z dnia 7 maja 2019r., znak: SKO.73.96.2019 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uchyliło decyzję nr 3/19 z dnia 25 stycznia...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szczytnoo wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Jacka Dziatkowiaka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z jednym złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 21/5, 21/6 i 21/7,w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.10.2019 Szczytno, dnia 10 maja 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Jacka Dziatkowiaka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z jednym złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 136/1, 136/2, 137 i 782/3,w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.9.2019 Szczytno, dnia 10 maja 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt gminy Szczytno Zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10 950 Olsztyn, reprezentowanej przez Pana Roberta Dwurznika, zam. ul. Wyszyńskiego 23, 12 100 Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Znak sprawy: RR-BA.6733.15.2019 Szczytno, dnia 07 maja 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szczytno w sprawie wydaniana wniosek Gminy Szczytno, reprezentowanej przez p. Kamila Kiryjewskiego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 32/57, 32/93 i 32/107, w obrębie geodezyjnym Romany, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.6.2019 Szczytno, dnia 06 maja 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.6.2019 Szczytno, dnia 24.04.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

RR.MK.6845.10.2019 Szczytno dnia 24.04.2019 r. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości...