Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RR-OP.6220.17.2019 dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Korpele, działka nr 44/25 w gminie Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...