Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENU POD WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ. PIWA I POTRAWY Z GRILLA PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH W OLSZYNACH W DNIU 19 SIERPNIA 2018 R.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENU POD WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ PIWA I POTRAWY Z GRILLA PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH W OLSZYNACH W DNIU 19 SIERPNIA 2018 R. 1. Wydzierżawiający: Gmina Szczytno, uL. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, tel.: 089 623 25 80, e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Pana Waldemara Matysiak, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinków linii oświetlenia drogowego na terenie działek nr 737, 769 obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

INFORMACJA Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Szczytno ogłasza: Podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. ...