Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego na terenie działek nr 32 i 34/1 ob

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.1.2019 Szczytno, dnia 02.04.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...

Ogłoszenie o naborze na rzeczoznawcę do szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze zwalczaniem z urzędu choroby zakaźnej.

Szczytno, dnia 05 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Szczytno ogłasza nabór na rzeczoznawcę do szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze zwalczaniem z urzędu choroby...

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie działek nr 30/10 i 31/8, w obrębie geodezyjnym Romany, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.3.2019 Szczytno, dnia 22 marca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

INFORMACJA O SAMODZIELNYM ZGŁASZANIU KANDYDATURY NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Zgodnie z paragrafem 8 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, reprezentowanej przez p. Roberta Dwurznika, zam. ul. Wyszyńskiego 23, 12-100 Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na terenie działek nr 77/60 i 81/3, w obrębie geodezyjnym Nowe Gizew

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.8.2019 Szczytno, dnia 08.03.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez p. Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200 Iława, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na terenie działek nr 92/2, 93/1, 94/3, 97/2, 99/1, 100/1, 106/1, 107/1, 108/2, 108/4, 108/5, 108/6, 109/1, 111, 112, 113, 132, 153/2, 155/3, 156, 157, 158, 163, 164, 165, 173,

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.6.2019 Szczytno, dnia 08.03.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – zamiana nieruchomości.

RR.MK.6840.3.2019 Szczytno dnia, 07.03.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – zamiana nieruchomości. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana W. Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna W. Matysiak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 92/1 i 118/7, w obr. geodezyjnym Płozy, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.4.2019 Szczytno, dnia 28 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana W. Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna W. Matysiak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 30/10 i 31/8, w obr. geodezyjnym Romany, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.3.2019 Szczytno, dnia 28 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Pana A. Łaszuka reprezentującego firmą A+A Projekt arch. A. Łaszuk, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie dz. nr 19/3, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/25, 19/26, 19/27, 1

Znak sprawy: RR-AB.6733.1.2019 Szczytno, dnia 28 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...