Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak,, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Szczytno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego na terenie działki nr 19/11 obręb geodezyjny Prusowy Borek, gm. Szczytno.

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.4.2019 Szczytno, dnia 28.02.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana W Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania adm . w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego z szafką pomiarowo-rozdzielczą w miejscowości Trelkówko na terenie dz. nr 46/32, 46/33 obr. Trelkowo, gm. Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.3.2019 Szczytno, dnia 28.02.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego na terenie działek nr 332/34, 381, 382/17, 383/3 obręb geodezyjny Olszyny, gm. Szczytno.

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.2.2019 Szczytno, dnia 28.02.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak działającego w imieniu i na rzecz Gminy Szczytno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego na terenie działek nr 32 i 34/1 obręb geodezyjny Rudka, gm. Szczytno.

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.1.2019 Szczytno, dnia 28.02.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 57 na odcinku od km 91+110 do km 93+110 w miejscowości Szymany, gmina Szczytno, powiat szczycieński, do rowów melioracyjnych istniejącymi wylotami.

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 57 na odcinku od km 91+110 do km 93+110 w miejscowości Szymany, gmina Szczytno, powiat szczycieński, do rowów melioracyjnych istniejącymi...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno, reprezentowanej przez Pana Adama Wardęckiego, prowadzącego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., Sp. K., decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie działek nr 2, 3, ... w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno oraz na terenie działek nr 1/7, 11, ... w obrębie geodezyjnym Romany, gm

Znak sprawy: RR-AB.6733.25.2018 Szczytno, dnia 12 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Łaszuka reprezentującego firmą A+A Projekt arch. Anita Łaszuk, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie działek nr 19/3, 19/15, 19/1

Znak sprawy: RR-AB.6733.1.2019 Szczytno, dnia 08 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...