Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Informujemy, iż trwają prace nad opracowaniem rocznego programu współpracy gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który będzie obowiązywał w 2017 r. Przygotowano wstępny projekt uchwały w sprawie przyjęcia...