Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 21 września 2018 r.

gm. Szczytno INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 21 września 2018 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Olsztynie I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno z dnia 21 września 2018 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szczytno z dnia 21 września 2018 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Szczytno podaje do wiadomości wyborców informację Komisarza Wyborczego w Olsztynie I o numerach oraz granicach...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej przez Pana Adama Wardęckiego, prowadzącego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., Sp. K. z siedzibą ul. Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie działek

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek P4 sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez p. Leszka Śmieszalskiego, zam. ul. Komandorska 25, 80-299 Gdańsk, decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr SCT1201A, na działce nr 168 w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno.

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek P4...

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnie

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnie 14.09.2018 r. - od godziny 9.00 do godziny 18.00 15.09.2018 r. - od godz. 9.00 do godziny 15.00 17.09.2018 r. - od godz. 9.00 do godziny 24.00

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 7 września 2018 r. o uzupełnieniu składów terytorialnych komisji wyborczych

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 7 września 2018 r. o uzupełnieniu składów terytorialnych komisji wyborczych Na podstawie art. 178 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13...

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Tabakę, pl. Kajki 9, 11-700 Mrągowo, reprezentującego firmę ENERGA - Operator S.A. z siedzibą ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, na terenie działek 228, 235/5, 235/6, 235/15, 235/16, 235/18, 254, 258/1 i 259/1, obręb geodezyjny Marksewo, gmina Szczytno.

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek...