Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Bogusława Owczarczyka decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak sprawy: RR-AB.6733.31.2019 Szczytno, dnia 17 stycznia 2020 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowan