Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szczytno o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, Gmina Szczytno

Szczytno, dnia 13 maja 2019 r. OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, Gmina Szczytno Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pl