Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie SKO w Olsztynie o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Szczytno Nr 4/20 z dnia 27.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działki nr 346/2, w obrębie geodezyjnym nr 6, m. Szczytno oraz na terenie działek nr 52/7, 60/1, 75/2, 75/7, 75/8, 75/32 i 259/33, w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno.

Obwieszczenie SKO w Olsztynie o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Szczytno Nr 4/20 z dnia 27.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działki nr 346/2, w obrębie geodezyjnym nr 6, m. Szczytno oraz na terenie działek nr 52/7, 60/1,...

Obwieszczenie SKO w Olsztynie o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Szczytno Nr 4/20 z dnia 27.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działek nr 801/4, 830/9, 830/10, 840/8, 930, 930/2, 931, 933, 936/2, 937/3, 940/3, 940/4, 941/6, 941/9, 976/9, 987/2, 1000/21, 1020/2, 1020/5, 1020/6 i 1020/7, w obrębie geodezyjnym Siódmak, gm. Szczytno.

Obwieszczenie SKO w Olsztynie o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Szczytno Nr 4/20 z dnia 27.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działek nr 801/4, 830/9, 830/10, 840/8, 930, 930/2, 931, 933, 936/2, 937/3, 940/3, 940/4, 941/6, 941/9,...

XVIII Edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Regulamin i tresć konkursu dostępna w załączeniu.