Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE STACJI PALIW Z WIATĄ W STREFIE DYSTRYBUTORÓW ORAZ WARSZTATU SAMOCHODOWEGO ZE STACJĄ DIAGNOSTYCZNĄ, MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ, LAKIERNIĄ, USŁUGAMI WULKANIZACYJNYMI, MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ TRADYCYJNĄ I SKLEPEM MOTORYZACYJNYM WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNYCH WEWNĘTRZNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I INSTALACJI NA TERENIE DZIAŁKI 63/14 W LIPOWEJ GÓRZE ZACHODNIEJ,

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE STACJI PALIW Z WIATĄ W STREFIE DYSTRYBUTORÓW ORAZ WARSZTATU SAMOCHODOWEGO ZE STACJĄ DIAGNOSTYCZNĄ, MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ, LAKIERNIĄ, USŁUGAMI WULKANIZACYJNYMI, MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ TRADYCYJNĄ...

UWAGA!!! Z miany w Programie Rodzina 500+

UWAGA!!! Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 01-07-2019 r. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (na dziecko na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie) w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek spółki EmiTel S.A., reprezentowanej przez Pana Tomasza Smolibowskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową 44681/19468, na działce nr 187/177 w obrębie geodezyjnym Zielonka, gm. Szczytno.

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno