Aktualności

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości rolnej w miejscowości Gawrzyjałki Gmina Szczytno

 

Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań     na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza II przetarg ustny ograniczony na zbycie n/w nieruchomości:

 

L.p.

 

 

Nr działki

 

Pow. w ha

 

Nr KW

 

Obręb

Cena wywoławcza

w zł

 

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Forma zbycia

Termin zagospodarowania nieruchomości

 

Wadium

w zł

1.

11/1

0,4900

OL1S/00000155/7

Gawrzyjałki

 

12 800,00

zw. z VAT

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego – wykorzystywana na cele rolne

Własność

1 rok od dnia nabycia

2000,00

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Gawrzyjałki. Stan zagospodarowania – działka rolna niezabudowana. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, brak dostępu do drogi publicznej. Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej oraz rodzaj nieruchomości przetarg ograniczono do właścicieli nieruchomości sąsiednich, spełniających warunki wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Księga wieczysta nie zawiera wpisów w działach trzecim i czwartym. Więcej informacji odnośnie przetargu można uzyskać pod nr telefonu   089 623-25-91.

  

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

  1. Wpłata kwoty wadium w wyznaczonym terminie i okazanie dowodu wpłaty podczas przetargu.
  2. Dostarczenie do Urzędu Gminy  Szczytno w terminie do dnia 14.09.2017 roku następujących dokumentów:

- pisemnego oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

- pisemnego oświadczenia o powierzchni posiadanych użytków rolnych,

- pisemnego oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach rolniczych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przetarg ustny ograniczony, zostanie przeprowadzony w dniu 19-09-2017 r.  – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno,

ul. Łomżyńska 3,  12-100 Szczytno, godz. 1000

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu ustnym ograniczonym zobowiązane są do

-         wpłacenia  w  terminie  do  dnia  14-09-2017 r.  wadium  w  kwocie podanej w powyższej tabeli oraz dostarczenia wymaganych, wymienionych powyżej oświadczeń. Wpłata wadium na konto: Bank  Spółdzielczy w  Szczytnie, nr konta 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005 – z dopiskiem: przetarg ograniczony Gawrzyjałki.         

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości  nie stawi się bez  usprawiedliwienia  w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym terminie, wówczas odstępujemy od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Osobom, które przetargu  nie wygrają wadium zostanie zwrócone w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych.

Wójt Gminy Szczytno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod nr telefonu: (089) 623-25-91.   

 

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdził: Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.08.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2017 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 740
18 sierpnia 2017 09:47 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)