Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej NN 0,4kV w obrębie geodezyjnym Marksewo, gm. Szczytno

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Tabaka zam. ul. Królewiecka 40b/2, 11-700 Mrągowo, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej NN 0,4kV na terenie działek nr 228, 235/5, 235/6, 235/15, 235/16, 235/17, 235/18, 252, 254, 258/1, 259/1, 259/37, 259/48 i 3115/4, w obrębie geodezyjnym Marksewo, gm. Szczytno.

            W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. nr 104, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 7.30 – 15.30).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.08.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2017 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 639
18 sierpnia 2017 11:20 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [20170818061108.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 sierpnia 2017 11:19 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)