Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie instalacji do chowu indyków we wsi Rudka, gm. Szczytno, działki nr 6/3, 6/4 i 6/1.

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

 

Wójt Gminy Szczytno

 

zawiadamia o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie instalacji do chowu indyków we wsi Rudka, gm. Szczytno, działki nr 6/3, 6/4 i 6/1.

         Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Szczytno, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104, tel. (89) 623 25 95 w godz. 7.30 – 15.30).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.08.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2017 08:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 598
23 sierpnia 2017 08:16 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [4_obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2017 08:16 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)