Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Romany

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

 

Wójt Gminy Szczytno

 

podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz z przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Romany, zlokalizowana na działce 172 i 173/9, gmina Szczytno po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie oraz przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia zostało wydane postanowienie znak: RR.OP.6220.9.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104, tel. (89) 623 25 95 w godz. 7.30 – 15.30).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.08.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2017 08:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 620
23 sierpnia 2017 08:21 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2017 08:20 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [9_obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2017 08:20 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)