Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Romany, działka nr 168/2, gmina Szczytno.

OBWIESZCZENIE

 

Znak sprawy: RR.OP.6220.10.2017                                                       Szczytno, dnia 04 września 2017 r.

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

 

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy POLJAN Przemysław Krzykwa, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Romany, działka nr 168/2, gmina Szczytno.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104, tel. (89) 623 25 95 w godz. 7.30 – 15.30.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.09.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2017 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 629
04 września 2017 14:24 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [20170904111409.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2017 14:24 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)