Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej sieci energetycznej n.n. (230/400V) w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo Gmina Szczytno

 

 

Nasz znak: RR-AB.6733.18.2017                                                       Szczytno, dnia 06.09.2017 r..

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 


         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

że wydano decyzję celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej n.n. (230/400V) na terenie działek nr 77/23, 77/32, 77/33, 77/35, 77/36, 77/38, 77/54, 77/55, 77/60, 77/61, 81/3, 83, 84 i 91/1 w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

 

 

          Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno.

            Od opisanej powyżej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od daty  wywieszenia powyższego obwieszczenia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.09.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Krawczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2017 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 551
06 września 2017 12:52 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwiesz_18_wydano_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 12:52 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)