Aktualności

Zarządzenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie określenia wzorów wniosków i innych niezbędnych dokumentów, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczytno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Szczytno

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 66/2018

Wójta Gminy Szczytno

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

 

w sprawie określenia wzorów wniosków i innych niezbędnych dokumentów, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczytno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Szczytno

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j-Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz § 6 uchwały XLIII/318/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczytno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Szczytno (Warmi.2018.673 z dnia 2018.02.06) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustala się wzory:

1)    wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Szczytno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Szczytno – stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)    oświadczenia wnioskodawcy o prawie dysponowania nieruchomością – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3)    zgody właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego na przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)    wniosku o rozliczenie dotacji – stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;

5)    protokół odbioru/montażu urządzenia grzewczego – stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.04.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Wojcieszek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2018 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 1128
09 maja 2018 13:52 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2018 13:36 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2018 13:36 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_26042018.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)