Aktualności

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Mirosława Głażewskiego właściciela firmy ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWYCH Mirosław Edmund Głażewski z siedzibą ul. Batorego 11, 12-100 Szczytno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Składowaniu i przetwarzaniu gruzu, odpadów z betonu, gruzu ceglanego na terenie działki nr 11/6 obręb

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Mirosława Głażewskiego właściciela firmy ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWYCH Mirosław Edmund Głażewski z siedzibą ul. Batorego 11, 12-100 Szczytno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Składowaniu i przetwarzaniu gruzu, odpadów z betonu, gruzu ceglanego na terenie działki nr 11/6 obręb 16”. Przedsięwzięcie zalicza się do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postepowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia można w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.05.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Wojcieszek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2018 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 282
10 maja 2018 14:21 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_622012018.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2018 14:21 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)