Aktualności

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Łaszuka, reprezentującego firmę A+A Projekt arch. Anita Łaszuk z siedzibą 10-501 Olsztyn, ul. Kościuszki 13/213A, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Łaszuka, reprezentującego firmę A+A Projekt arch. Anita Łaszuk z siedzibą 10-501 Olsztyn, ul. Kościuszki 13/213A, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie działek nr 102/8, 102/9, 102/10, 112 i 174, w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.       

W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia ( informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 730 – 15 30, sprawę prowadzi Paweł Olesiński tel. 89 623 25 85).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Olesiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2018 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 419
29 czerwca 2018 13:07 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [rrba6733202018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 13:06 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)