Aktualności

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Macieja Bartosiewicza, zam. ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odwodnienia skrzyżowania publicznej drogi gminnej nr 196020N z drogą wewnętrzną na terenie działek nr 116/2 i 176/5 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Ws

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pana Macieja Bartosiewicza, zam. ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odwodnienia skrzyżowania publicznej drogi gminnej nr 196020N z drogą wewnętrzną na terenie działek nr 116/2 i 176/5 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gmina Szczytno.

            W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 7.30 – 15.30).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.07.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2018 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 315
17 lipca 2018 13:36 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 15:20 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [24.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 15:20 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)