Aktualności

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej przez Pana Adama Wardęckiego, prowadzącego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., Sp. K. z siedzibą ul. Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie działek

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej przez Pana Adama Wardęckiego, prowadzącego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., Sp. K. z siedzibą ul. Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie działek nr 1/7, 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 13, 14/1, 14/3, 14/4, 15 16/2, 16/5, 16/6, 16/8, 16/11, 17/1, 17/2, 18/2, 19/8, 19/9, 19/10, 20, 21/1, 21/8, 21/9, 22/1, 22/3, /22/4, 23/1, 23/3, 24/1, 24/2, 25, 26/2, 26/3, 27/2, 27/3, 28/2, 29/1, 30/10, 30/30, 30/42, 31/3, 31/8, 31/22, 31/25, 32/10, 32/15, 32/18, 36/1, 37/1, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 40, 41/2, 41/3, 41/4, 42/1, 42/2, 43/6, 45/7, 49/15, 52/1, 52/2, 53, 54/2, 54/3, 54/4, 54/6, 55, 56/7, 56/9, 56/10, 57/4, 58, 59/1, 61, 63, 64, 65/2, 65/3, 65/5, 65/7, 65/8, 66, 67, 68, 69/1, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 83/2, 83/3, 92/2, 93/1, 94/8, 94/9, 94/10, 95/12, 95/13, 95/14, 96/3, 96/5, 96/6, 96/9, 112/1, 112/3, 112/13, 112/14, 113/1, 113/2, 113/3, 118/2, 120/8, 121, 122/1, 122/2, 123/1, 123/2, 124, 125, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 129/2, 129/4, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 130/2, 130/3, 131/5, 131/10, 131/11, 131/12, 131/16, 131/25, 131/38, 131/39, 131/40, 131/41, 131/42, 131/43, 131/44, 131/45, 132/3, 178/1, 180/1, 181/1, 196/2, 196/3, 198/1, 198/2, 206, 209, 211, 213, 214/1, 217/1, 218, 219, 220, 221/1, 222/3 w obrębie geodezyjnym Romany, gm. Szczytno oraz na terenie działek nr 2, 3, 4/3, 4/5, 4/6, 4/8, 5/1, 7/15, 17/1, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 18, 19/5, 19/12, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 27, 28/3, 28/11, 28/13, 28/14, 29, 46, 72/1 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno.

            W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 7.30 – 15.30).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2018 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 424
19 września 2018 14:48 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_rrab6733252018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2018 14:48 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)