Aktualności

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczytno”

 

 

Inwentaryzacja przeprowadzona w roku 2009 na terenie gminy Szczytno wykazała stosunkowo duże ilości materiałów zawierających azbest w istniejących budowlach i instalacjach na terenie gminy.Są to przede wszystkim pokrycia dachowe i izolacje, rury wodociągowe oraz różnego rodzaju materiały ociepleniowe. Ze względu na negatywny wpływ, jaki wywiera azbest na środowisko przyrodnicze ważnym zagadnieniem jest wyeliminowanie go poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających tę substancję. Do roku 2032 wyroby takie mają w całości zostać usunięte i zutylizowane. Gmina Szczytno w roku 2018 po raz kolejny podjęła takie działania. Realizacja zadania pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczytno obejmowała demontaż, paletowanie, transport i utylizację istniejących pokryć dachowych w obrębie 21 nieruchomości na terenie gminy Szczytno. Nieruchomości te zlokalizowane są w miejscowościach: Korpele, Lemany, Lipowa Góra Wschodnia, Lipowiec, Marksewo, Niedźwiedzie, Nowiny, Piece, Romany, Rudka, Stare Kiejkuty, Szymany. Całość zadania przeprowadzona została w sierpniu bieżącego roku.

 

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przy zaangażowaniu środków własnych pochodzących z budżetu Gminy Szczytno, środków finansowych właścicieli nieruchomości objętych zakresem projektu oraz dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach programu dotacyjnego Ochrona powierzchni ziemi - Usuwanie azbestu. Gmina Szczytno wzięła na siebie rolę wnioskodawcy i koordynatora zadania. Dokonała także rozliczenia rzeczowego i finansowego operacji.

 

W wyniku tego działania 51,710 Mg materiałów zawierających azbest zostało zdemontowane, wywiezione i przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych. Cel zadania został osiągnięty w całości, a efekty tych działań będą odczuwalne w czasie.

 

Wykonawcą zadania była Firma ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Wojcieszek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2018 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 671
14 listopada 2018 13:08 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2018 13:08 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2018 13:07 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)