Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNO PROWADZONEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA: „BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI ORAZ PRZYŁĄCZEM DO KRAJOWEJ SIECI ENERGETYCZNEJ I ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA. ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA USADOWIONA BĘDZIE W GMINIE SZCZYTNO, OBRĘB ROMANY, NIERUCHOMOŚĆ NUMER 168/2”

OBWIESZCZENIE

 

Działają na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. Elektrownia fotowoltaiczna usadowiona będzie w gminie Szczytno, obręb Romany, nieruchomość numer 168/2” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia zostało wydane postanowienie znak: RR.OP.6220.11.2018 z dnia 04 stycznia 2019 r. o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.01.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Wojcieszek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2019 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 155
16 stycznia 2019 13:01 Marcin Gołąb - Dodanie załącznika [obwieszczenie_rrop6220112018.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2019 13:01 Marcin Gołąb - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)