Aktualności

Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej Ireneusza Mroza, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie bloku administracyjnego z sala wielofunkcyjną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Rudce na terenie działki nr 148 obręb geodezyjny Rudka, gm. Szczytno.

 

 

 

 

Nasz znak: RR-BA.6733.27.2018                                                                                                                                                                                                                                Szczytno, dnia 17.01.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej Ireneusza Mroza, postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie bloku administracyjnego z sala wielofunkcyjną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Rudce na terenie działki nr 148 obręb geodezyjny Rudka, gm. Szczytno.

 

            W związku z tym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona  możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. Nr 105, Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,                        12-100 Szczytno) w godz. 730 – 15 30, sprawę prowadzi Paweł Olesiński).

                                                                      

 

           

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu  Gminy Szczytno, w miejscowości, w której realizowana jest inwestycja oraz na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.01.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Oleśiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2019 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 118
21 stycznia 2019 13:44 Marcin Gołąb - Dodanie załącznika [obwieszczenie_27.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2019 13:44 Marcin Gołąb - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)