Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana W. Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna W. Matysiak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 92/1 i 118/7, w obr. geodezyjnym Płozy, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.4.2019                                                                                                  Szczytno, dnia 28 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Szczytno
zawiadamia


o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie działek nr 92/1 i 118/7, w obrębie geodezyjnym Płozy, gm. Szczytno.
W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 7.30 – 15.30).

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2019 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 52
01 marca 2019 14:19 Marcin Gołąb - Dodanie załącznika [4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2019 14:19 Marcin Gołąb - Usunięcie załącznika [4.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2019 14:19 Marcin Gołąb - Dodanie załącznika [4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)