Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – zamiana nieruchomości.

 

RR.MK.6840.3.2019                                                                                                                               Szczytno dnia, 07.03.2019 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – zamiana nieruchomości.

 

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.  Dz. U.  z  2018 r.,  poz. 2204 z późn. zm.),

Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

L.p.

 

 

Nr działki

 

Pow. w ha

 

Nr KW

 

Obręb

Cena

w zł

 

 

 

Przeznaczenie

 

 

Forma zbycia

 

Uwagi

1.

185

0,0595

OL1S/00019714/0

Sedańsk

14 768,00 + należny podatek VAT

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

zamiana nieruchomości

Zamiana z dopłatą na nieruchomość  położoną w obrębie Sedańsk, działka nr 186/2.

Wartość 14 574,00 zł.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Przedmiotowa nieruchomość położona we wsi Sędańsk w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych domami mieszkalnymi oraz działek niezabudowanych. Stan zagospodarowania – działka niezabudowana, zagospodarowana jako teren zielony. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej, dojazd drogą gruntową. Księga wieczysta nie zawiera wpisów w działach trzecim i czwartym.

Termin zagospodarowania nieruchomości: jeden rok od dnia nabycia.

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia 14-03-2019 r. do dnia  04-04-2019 r.

Po upływie określonego terminu zostanie spisany protokół uzgodnień zamiany przedmiotowej nieruchomości. Osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami  / t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm. /  lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości zamieszczonej w wykazie oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 7.12.1990r. lub ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 25-04-2019 r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdził: Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2019 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 65
11 marca 2019 15:25 Marcin Gołąb - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 marca 2019 15:24 Marcin Gołąb - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 marca 2019 15:24 Marcin Gołąb - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)