Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez p. Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200 Iława, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na terenie działek nr 92/2, 93/1, 94/3, 97/2, 99/1, 100/1, 106/1, 107/1, 108/2, 108/4, 108/5, 108/6, 109/1, 111, 112, 113, 132, 153/2, 155/3, 156, 157, 158, 163, 164, 165, 173,

Urząd Gminy Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12 – 100 Szczytno

 

Nasz znak: RR-BA.6733.6.2019                                                                                                                                                                                                                                  Szczytno, dnia 08.03.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez p. Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200 Iława, postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na terenie działek nr 92/2, 93/1, 94/3, 97/2, 99/1, 100/1, 106/1, 107/1, 108/2, 108/4, 108/5, 108/6, 109/1, 111, 112, 113, 132, 153/2, 155/3, 156, 157, 158, 163, 164, 165, 173, 3812/1, 3813, 3819/1, 3819/2, 3821/7 i 3821/10, w obrębie geodezyjnym Sasek Mały,                          gm. Szczytno.

 

            W związku z tym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona  możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. Nr 105, Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,                        12-100 Szczytno) w godz. 730 – 15 30, sprawę prowadzi Paweł Olesiński).

                                                                      

 

           

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu  Gminy Szczytno, w miejscowości, w której realizowana jest inwestycja oraz na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Olesiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2019 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gasperska
Ilość wyświetleń: 33
12 marca 2019 14:49 Monika Gasperska - Dodanie załącznika [rrba673362019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2019 14:48 Monika Gasperska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)