Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Jacka Dziatkowiaka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z jednym złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 136/1, 136/2, 137 i 782/3,w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.9.2019                                                                                                       Szczytno, dnia 10 maja 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Jacka Dziatkowiaka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z jednym złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 136/1, 136/2, 137 i 782/3, w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno.

            W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 7.30 – 15.30).

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.05.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2019 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 180
14 maja 2019 11:23 (Maciej Połomski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2019 11:22 (Maciej Połomski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2019 11:20 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika [9.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)