Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szczytno o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, Gmina Szczytno

Szczytno, dnia 13 maja 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo,
Gmina Szczytno

 

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945) oraz  Uchwały
Nr XLVI/334/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, Gmina Szczytno, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, Gmina Szczytno wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.05.2019 r. do 13.06.2019 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, w godz. od 730 do 1530 w pokoju
nr 105.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 30.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno o godz. 900 w pokoju nr 105.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Szczytno z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2019 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.05.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2019 07:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 125
22 maja 2019 07:54 Maciej Połomski - Dodanie załącznika [20190522055850.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2019 07:53 Maciej Połomski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)